Działania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorstwo zazwyczaj są zgodnie z przyjętym harmonogramem i w zgodzie z założeniami ustalonej strategii marketingowej. Przeprowadzenie poszczególnych akcji promocyjnych zgodnie z harmonogramem powinno być poprzedzone wnikliwym badaniem ich uzasadnienia biznesowego i wyliczeniem progu rentowności. Drugim ważnym elementem jest sprawna komunikacja wewnętrzna oraz bezpośrednio z Klientami zazwyczaj realizowana przez struktury sprzedażowe przedsiębiorstwa. Informacje marketingowe w obu przypadkach powinny być dostarczone w najbardziej efektywny sposób zgodny z przyjętymi kanałami komunikacji.