Prowadzenie biznesu to w dobie ciągłego postępu technologicznego duże wyzwanie. Rozwiązania , które były dobre kilka lat temu mogą się okazać aktualnie nieuzasadnione biznesowo. Duża konkurencyjność wymaga ciągłego rozwoju i zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach w celu utrzymania pozycji rynkowej. Przedsiębiorcy musza dodatkowo na bieżąco śledzić aktualne dynamicznie zmieniające się uwarunkowania podatkowo – prawne prowadzenia biznesu. Ułatwieniem w prowadzenia biznesu może być skorzystanie z firm zajmujących się doradztwem technicznym i organizacyjnym.